Alppikoulun neljä eri suuntautumis vaihtoehtoa on jaettu kahteen yläotsikkoon.
URHEILUTOIMINNASSA painotetaan kilpa-alppilajien harjoittamista ja kehittymistä.
KOULUTUSTOIMINTA tähtää oppilaan omien taitojen kehittymisen lisäksi valmiuteen kouluttautua hiihdonopettajaksi.

URHEILUTOIMINNAN pääpaino on toisen asteen opiskelijoille suunnatuissa huippu-urheilulinjassa ja ratalaskulinjassa. Nuoremmille on tarjolla yläkoululeiritystoimintaa.

KOULUTUSTOIMINTA koostuu tällä hetkellä monitaitolinjasta, jossa oppilas saa alppikoulun käytyään ja Suomen Hiihdonopettajat Ry:n kurssin suoritettuaan toimia hiihdonopettajan ammatissa. Suunnitteilla on vapaalaskuun suuntautuva FreeRide koulutus, joka käynnistyy vuonna 2018 mikäli sille on kysyntää.