Ratalaskulinjalla on mahdollisuus harrastaa ja kehittää osaamistaan ratalaskussa, painopisteenä pujottelu ja suorittaa tätä kautta pätevyys hiihdonopettajana. Koulutus antaa myös eväitä toimia valmentajana. Halutessaan on myös mahdollisuus käydä FIS-kilpailuissa. Keskiössä on kuitenkin oma oppiminen ja ratalaskuharrastuksen jatkaminen juniorivuosien jälkeen.

Harjoituksia on talvikaudella kolme kertaan viikossa(1,5 h/harjoitus), joko arkena koulupäivien jälkeen tai yksi harjoitus arkena ja kaksi lauantaina (2 x 1,5h). Syksyllä lumettomalla kaudella harjoitellaan monipuolisesti, niin fyysisiä-, kuin henkisiä taitoja keskimäärin 3 kertaa viikossa.

Koulun aikana käydään SHOry:n kursseista alppihiihdonohjaajakurssi, sekä mahdollisesti valmentaja- ja ratalaskumoduulit. Halutessaan oppilas voi suorittaa myös lumilautaohjaajan kurssin, sekä maastohiihto ja telemark moduulit omakustanteisina.

Lukukausimaksu ratalaskulinjalla on 1500€, sisältäen:

Opetuksen ja valmennuksen

Hissilipun Leville

Kuljetukset harjoituksiin (Kittilä-Levi)

Vuokravälineet harjoitusten aikana

Alppihiihdonohjaajakurssi

Ensiapu 1 ja 2

Suomessa toimii viisi alppikoulua, jotka ovat suunnattu nuorille ratakanuunoille, joiden silmissä kiiltää olympiamitali tai kristallipallo. Yksi näistä on Levin alppikoulun huippu-urheilulinja. Harjoittelu koulun ohella on ympärivuotista ja ammattimaista.
Levin alppikoulun ratalaskulinjalla näkökulma on huippu-urheiluorientoitumisen sijaan uuden oppimisessa ja itsensä kehittämisessä. Kaikki, eivät halua tai pääse olemassa oleviin alppikouluihin, eikä panostaa 15–16 -vuotiaana siihen laitettavaa aikaa sekä taloudellista panostusta. Alppikoululaisen kauden hintalappu voi nousta 15 000 – 20 000 euroa kaudessa. Ratalaskulinjan pääpainopiste on paikallisessa harjoittelussa ja paikallisten olosuhteiden hyödyntämisessä, joten myös taloudellinen panostus on murto-osa tästä.

Lähtökohtana ja asenteena koulutuksessa voidaan pitää ”winning attituden” sijaan ”learning attitudea”. Oppimalla uusia taitoja laskijana, sekä myös ohjauksen ja valmennuksen näkökulmasta, on mahdollisuus kehittyä lajin huippuosaajaksi.
Suomessa on maailman parhaat olosuhteet pujottelun harjoitteluun, siitä osoituksena Levin maailman cup, joka on valkoisessa sirkuksessa erittäin arvostettu. Levillä riittää rinnetyyppejä jokaiseen tarpeelliseen osa-alueeseen; on loivaa, jyrkkää, viistoa, kumpuja jne. Näiden takia ratalaskukoulutuksessa pääpaino on pujottelutaitojen kehittämisessä, mutta toki myös muita lajeja lasketaan.

Ratalaskulinja on tarkoitettu nuorille, jotka ovat viettäneet pienen ikänsä alppihiihdon parissa, nauttivat siitä ja haluavat kehittyä laskijana ja myös ohjaajana ja valmentajana. Drop Out ilmiö monissa urheilulajeissa peruskoulun jälkeen on suuri, moni joutuu tekemään 15 vuotiaana päätöksen harrastamisen ja koulun välillä, koska käytännössä ainoa mahdollisuus jatkaa harrastustaan on lähteä huippu-urheilupainotteiseen kouluun.

Kaikilla ei ole välttämättä halua tai mahdollisuutta olemassa oleviin alppikouluihin, joten tämä on erinomainen vaihtoehto niille, jotka haluavat panostaa enemmän myös opiskeluun, mutta harjoitella ja kehittää silti itseään myös alppihiihtäjänä. Pääpainopisteen ollessa yhdessä lajissa, on varmaa, että kehitystä tapahtuu ja uusia taitoja opitaan. Myöskään kilpaurheilu ei ole poissuljettu, vaan opetusohjelmaa voidaan soveltaa siten, että kotimaan ja pohjoismaan kilpailuja on mahdollista käydä.

Jo tässä vaiheessa valmentamisesta kiinnostuneille nuorille koulutus tarjoaa hyvät lähtökohdat kehittyä ammattivalmentajaksi!

Kuten aiemmin tuli esille lähtökohtaisena asenteena on voittamisen sijaan oppiminen. Oppimisen tulisi olla myös huippu-urheilussa lähtökohtana, mutta näin ei aina ole, menestymisen halu/ pakko, fis- pisteet ja ympäristön paine nopeaan kehittymiseen voivat vaikuttaa siihen, että varsinaiselle taidon oppimiselle ei jätetä tarpeeksi tilaa.

Ratalaskukoulutuksessa opetellaan oppimaan eri tavoin ja tutkimaan alppihiihtoa ja urheilua ilmiönä. Tutkivan oppimisen asenteella harjoittelua voidaan tehdä uudella ja hauskalla tavalla, kypärän remmin ei tarvitse kiristää kaulaa oppiakseen laskemaan hyvin.
Monitaitokoulutuksen tavoin ratalaskupuolella käydään SHORY:n alppihiihdon ohjaajakurssi (9 päivää), jonka jälkeen he voivat toimia hiihdonopettajan ammatissa, joka antaa myös hyvät eväät toimia seuratasolla valmentajana. Mukaan koulutukseen tullaan ottamaan myös valmentajakoulutuksia, mutta niistä enemmän toiminnan kehittyessä.

Ratalaskulinjalle haetaan erillisellä lomakkeella 2.3.2018 mennessä.

Päätös alppikouluun valinnasta tehdään hakemuksen ja haastattelujen perusteella 10.3.2018 mennessä ja tullaan ilmoittamaan hakijalle henkilökohtaisesti.  

Hyväksytyn valinnan jälkeen hakija voi hakea Kittilän lukioon ja Lapin koulutuskeskus REDU:n ammatilliseen koulutukseen,

opintopolku.fi -sivuston yhteishaussa 20.2. – 13.3.2018.

Lähetä hakemus tästä

Alppikoulun ratalaskulinjalle otetaan kaudelle 2018 – 2019 enintään 6 opiskelijaa.

 

Lisätietoja: Ratalaskulinjan valmentaja, Pertti Vanninen, +358 40 7584 590